2467061008,2467061556 Μεσοποταμία, Καστοριάς jkeramid@gmail.com