2467061008,2467061556 Μεσοποταμία, Καστοριάς jkeramid@gmail.com
hero image

 

 
Αφοί Κεραμιδόπουλοι
Χωματουργικές Εργασίες | Καστοριά - Δυτική Μακεδονία
 

Οι Aφοί Κεραμιδόπουλοι έχουν δημιουργήσει μια δυναμική επιχείρηση, δραστηριοποιούμενη σε πάσης φύσεως δημόσια και ιδιωτικά χωματουργικά έργα. 

Ένας πλήρως εξοπλισμένος και σύγχρονος στόλος μηχανημάτων σε συνδυασμό με το άριστα καταρτισμένο προσωπικό αρκούν για να φέρουν εις πέρας κάθε είδους χωματουργικές εργασίες όπως, δίκτυα κοινής ωφελείας(ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α.), καθώς και μηχανολογικές - υδραυλικές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια ύδρευσης - αποχέτευσης και λοιπές κατασκευές.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε έργα για την κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες κλπ), εκσκαφές, επιχωματώσεις, υδραυλικά έργα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εκβραχισμούς, κατεδαφίσεις, οικοδομικά, αποχιονισμούς και όλες τις χωματουργικές εργασίες που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας.